Ci Elliot 86 XT

Potpisivanjem općih uvjeta ugovorne strane, najmoprimac i najmodavac potvrđuju da su ih prihvatili i obvezuju se pridržavati ih se.